Magdalena Wróbel

Magdalena Wróbel urodziła się w 1984 roku w Siedlcach. Zamiłowaniem do malowania zaraziła ją przyjaciółka mamy, która była w domu rodzinnym częstym gościem. Dzięki niej szybko odkryła, że idealnym zawodem dla osoby uzdolnionej ściśle i artystycznie jest architektura. Tytuł mgr inż. architekta zdobyła w 2009 roku na Politechnice Szczecińskiej. Na poważnie akwarelą zaczęła zajmować się po studiach, ślubie, urodzeniu dwójki dzieci i kilku nieudanych próbach pracy w biurze. W akwareli najbardziej pociąga ją jej ulotność, wrażeniowość i… trudność. Akwarela nie wybacza błędów, ma się tylko jeden „strzał”. Silną stroną jej akwareli są krajobrazy, ilustracje botaniczne, a także, z racji wyuczonego zawodu – architektura.

nadchodzące warsztaty i szkolenia

Szukasz obrazu z konkretnym motywem?